top of page

Fjordgaarden

En avler med sine få og hunden på en grøn mark.
får i modlys fjordgården.jpg

Om Fjordgaarden

Interview med Janni fra Fjordgaarden

Hvor mange får har i?

Vi har 36 moderdyr og 4 avlsvæddere.

Hvilken slags får har i?

Vi har Gotlandsk Pelsfår fra hvid til næsten sort i nuancer,- men de fleste er grå i nuancerne.

Hvor længe har i haft får?

Siden 2003.

Hvorfor har i får?

Vi overtog gården, med får, men har skiftet ud i dyrene, så de avlsmæssigt er blandt nogle af den rigtig gode avlsdyr af Gortlandsk pelsfår, her i Danmark. Vi har de sidste 5 år fået mønstret lam, for at kunne udvælge de bedste avlsdyr både til os selv, men også salg af avlsdyr til andre. Vi har stambog på dyrene, de er økologiske og har M3 status.

Hvad betyder det at fårene er økologiske og har M3 status?

Der er rigtig meget....... Lidt af det der skal til remser jeg op her: så er alt foder, og marker (og planter) her på gården økologiske. Hvis et får bliver syg og skal have medicin (lægeordineret), så er der dobbelt så lang tilbageholdelses-tid som ved konventionelle dyr. Der laves årlig kontrol af dyr, foder, medicin, salg af levedyr og kød. Sommetider kommer der også uanmeldt kontrol. Der skal føres logbog for nærmest alt om dyrene; alder, afstamning, hvor har jeg evt. købt dyr fra, evt. medicin, med lægeord. skemaer, Jeg kan ikke umiddelbart købe ikke-økologiske dyr hjem til gården. Man kan søge om at købe ikke-økologiske handyr (væddere) til avl, hvis ikke man kan finde en egnet vædder, der er økologisk. Der skal dokumentation på hvor meget foder jeg laver selv på ejendommen. Hvis jeg køber foder fra andre, skal det være økologisk.

M3 status betyder at besætning/dyr er anerkendt som Maedi-Visna / CAE fri. MV og CAE er dødelige sygdomme og forårsages af virus (lenti-virus). Sygdommene udvikler sig langsomt og selv om et dyr ser rask ud kan det godt være smittebærer. Smitten kan overføres mellem får og geder.

Hvor stor en grund har i til får?

Vi har 20 HA landbrugsjord, hvoraf ca 1HA er vådenge, som ikke er velegnet til får. (Vådengen afgræsses af kvæg). En del af vores jord er strandengsareal.

Har fårene en stald?

Ja

Hvor ofte klipper jeres får?

Vi klipper dem 2 gange årlig. ca 1.feb. (vinteruld) og ca 1.sept. (sommeruld).

Hvor meget uld samler i ved hver klippning?

ca 2 kg pr. dyr.

Hvad har i ellers lavet med uld fra jeres får?

Strik og hæklede ting som sælges i vores skind og garnhytte, filtearbejde (i samarbejde med Birgitte Krag Hansen), vinterulden sælges til Gleerups (til filtsko). Jeg får spundet garn som sælges i vores skind- og garnhytte, men en del af ulden sælges til spinderi.

graue Lämmer
graue Schafe im Sonnenlicht
graue Schafe im Sonnenlicht auf grüner Wiese
Eine Frau mit grauem Schaf an der Leine.
graues Lamm
Mutterschaf mit neugeborenem Lamm
  • Instagram
  • Facebook

Kontakt

Nykøbingvej 34

Holbæk

Danmark

Telefon: +45 21 43 23 03

bottom of page